Badania termograficzne

Badania termograficzne

Badania nieniszczące termograficzne

Badanie takie przeprowadzane jest przy pomocy kamery termowizyjnej, rejestrującej poziom i rozkład promieniowania cieplnego emitowanego przez obiekt. Na tej podstawie tworzony jest tzw. termogram, odwzorowujący rozkład temperatur na fotografowanej powierzchni, pozwalający dosyć precyzyjnie określić zarówno skalę jak i miejsca, przez które ucieka ciepło z obiektu.

Termogram oraz wykonana na przy jego użyciu analiza stanowią bardzo cenny materiał pomocniczy, zarówno przy ocenie obiektu przed modernizacją, już wykonanych prac remontowych i termomodernizacyjnych budynku, jak i przy planowaniu takich prac, ich zakresu i kolejności. Pozwalają również ocenić rzeczywistą, a nie deklarowaną przez producentów przenikalność cieplną okien i drzwi wejściowych do budynku oraz prawidłowość montażu wspomnianych elementów.

Badania termowizyjne – usługi i pomiary

W jakim celu wykonuje się badania termograficzne

– poszukiwaniu mostków termicznych

– bezinwazyjnej ocenie uszkodzeń izolacji termicznej dokonanych przez kuny

– badaniu jakości izolacji

-sprawdzaniu instalacji fotowoltaicznej

– lokalizacji wycieków

– kontroli instalacji elektrycznych

– weryfikacji pracy podłogówki

– wykrywanie niebezpiecznych miejsc w zakładach pracy

– kontrola pracy maszyn

SKONTAKTUJ SIĘ