Analiza MES

Analiza MES

Obliczenia i analizy wytrzymałościowe — Analizy
MES

Analiza MES pozwala na dokładne odwzorowanie zjawisk zachodzących wewnątrz obciążonych struktur konstrukcji. Wiedza jak dana konstrukcja zachowa się pod wpływem obciążeń roboczych jest niewątpliwie cenna. Symulacje MES pozwalają w bardzo szybki sposób sprawdzić takie parametry, jak naprężenia, odkształcenia, wpływ temperatury, niezawodność. Nasi inżynierowie weryfikują pojedyncze komponenty jak i złożone mechanizmy uwzględniając zarówno plastyczność materiału jak i wpływ temperatury.

 

CZYM SĄ OBLICZENIA KONSTRUKCJI METODĄ MES? 

 

MES czyli Metoda Elementów Skończonych zaliczana jest do komputerowych technik modelowania zjawisk fizycznych. Od dawna wykorzystuje się ją do symulacji odkształceń i naprężeń w mechanice konstrukcji, symulacji przepływu płynów, materiałów sypkich i symulacji przekazywania ciepła.

 

 

W skrócie mówiąc, MES polega na dzieleniu opracowywanego przedmiotu na znacznie mniejsze i bardziej elementarne kawałki, w stosunku, do których wykonywane są obliczenia związane z ich wzajemnym, mechanicznym oddziaływaniem na siebie.

Obliczenia wytrzymałościowe i analiza MES są obecne na każdym etapie rozwoju produktu.

 

Dlaczego warto stosować obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji metodą  elementów skończonych MES?

 

Analiza wytrzymałościowa może być wykorzystana już na etapie rozwoju produktu. Możemy weryfikować zarówno koncepcję produktu, jak i w ostatniej fazie konstrukcyjnej jako narzędzie weryfikacji poprawności konstrukcji, optymalizacji masy, jeszcze przed wykonaniem pierwszego prototypu. Narzędzia MES używane są również do określania przyczyn awarii konstrukcji już istniejących. Budowa modelu i jego późniejsza analiza pozwala znaleźć przyczynę jak również znaleźć optymalną metodę naprawczą. Analiza MES jest również szalenie pomocna przypadku eliminacji problemów technicznych związanymi z drganiami, pęknięciami.

 

 

Podsumowanie korzyści z zastosowania obliczeń MES:

 

 

Jakiego typu obliczenia i analizy MES oferujemy? 

 

Oferujemy szeroki zakres usług obliczeń i analiz statycznych MES począwszy od obliczeń strukturalnych, wytrzymałościowych, termicznych, dynamicznych a kończywszy na obliczeniach termo-mechanicznych i modelowania zniszczenia materiału. Nasi inżynierowie posiadają ugruntowaną wiedzę teoretyczną oraz lata doświadczeń w wielu branżach przemysłu. Pozwala to zaoferować profesjonalne usługi klientom z różnych branż.

Analiza statyczna MES a druk 3D

Analiza MES i druk 3D w Warszawie są ze sobą ściśle powiązane i często współwystępują w procesie projektowania i produkcji. Oto kilka aspektów, które łączą analizę MES z drukiem 3D:

  1. Projektowanie geometryczne: Przygotowanie modelu geometrycznego jest kluczowym krokiem zarówno w analizie MES, jak i w druku 3D. Obie techniki korzystają z modeli 3D, które opisują kształt i geometrię struktury. W tym celu świetnie sprawdza się projektowanie 3D CAD.
  2. Optymalizacja projektu: Analiza MES może być wykorzystana do optymalizacji projektu pod kątem wytrzymałości, sztywności, wagi i innych parametrów. W połączeniu z drukiem 3D można wykorzystać te wyniki do zoptymalizowania struktury, z uwzględnieniem możliwości i ograniczeń technologii druku 3D.
  3. Symulacje przedprodukcyjne: Dzięki temu można dostosować projekt przed faktycznym wydrukiem, minimalizując ryzyko niepowodzenia i zwiększając wydajność.
  4. Optymalizacja parametrów druku: Przez symulowanie różnych kombinacji parametrów druku można znaleźć optymalne ustawienia, które zapewniają wymagania wytrzymałościowe i jakościowe.
  5. Kontrola jakości: Analiza MES może być również stosowana jako narzędzie do kontroli jakości wydrukowanych obiektów

W rezultacie analiza MES i druk 3D stanowią kompleksowe narzędzia, które umożliwiają projektowanie i produkcję zaawansowanych, zoptymalizowanych struktur, które spełniają wymagania wytrzymałościowe.

Obliczenia i analizy MES

Obliczenia MES (od Metody Elementów Skończonych) są jak wirtualne testy, które pozwalają szybko określić wytężenie, deformacje oraz trwałość konstrukcji pod wpływem różnorodnych obciążeń lub w przypadku przepływu ciepła/płynów sprawność procesu.

Zastosowanie symulacji komputerowych MES w procesie projektowania znacznie skraca czas rozwoju produktu oraz pozwala uzyskać produkty o optymalnej masie i wytrzymałości bez potrzeby wykonywania wielu prototypów.

W przypadku już istniejących lub zakładanych pęknięć w konstrukcji (konstrukcje spawane, odlewy) zastosowanie teorii mechaniki pękania pozwala określić pozostały lub dopuszczalny czas eksploatacji maszyny przed osiągnięciem krytycznego rozmiar pęknięcia.

Symulacje termiczne MES, przepływu ciepła, sprzężone analizy cieplno-przepływowe

Obliczenia termiczne pozwalają na wyznaczenie wyznaczyć statycznych rozkładów temperatur. Umożliwiają również analizę przepływu ciepła w testowanych strukturach. Konstruktorzy maszyn często muszą brać pod uwagę aspekt temperaturowy, muszą uwzględnić wiele czynników, tj.: ilość generowanego ciepła, rozkład temperatur w konstrukcji, efektywność chłodzenia, itp. Analiza termiczna MES pozwala walidować przyjęte rozwiązania jeszcze zanim rozpoczniemy prototypowanie, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko kosztowych modyfikacji w przyszłości.

Oferujemy szeroki zakres usług analiz termicznych. Świadczymy również usługi z zakresu analizy kamerą termowizyjną. Możemy w ten sposób wykonać audyt maszyn w trakcie pracy wskazując krytyczne punkty, jak również wskazać niebezpieczne miejsca w zakładach pracy. Zainteresowanych zapraszamy na „badania termograficzne?”

Skontaktuj się z nami, wycena druku 3D pozwoli ocenić koszty zlecenia dla Twojej firmy. Poza drukiem 3D realizujemy również skanowanie 3D i inne usługi związane z tą technologią.

SKONTAKTUJ SIĘ