Analiza MES

Analiza MES

Obliczenia i analizy wytrzymałościowe — Analizy
MES

Analiza  MES pozwala na  dokładne odwzorowanie zjawisk zachodzących wewnątrz obciążonych struktur konstrukcji. Wiedza jak dana konstrukcja zachowa się pod wpływem obciążeń roboczych jest niewątpliwie cenna. Symulacje MES pozwalają w bardzo szybki sposób sprawdzić takie parametry, jak naprężenia, odkształcenia, wpływ temperatury, niezawodność. Nasi inżynierowie weryfikują pojedyncze komponenty jak i złożone mechanizmy uwzględniając plastyczność materiału jak i wpływ temperatury.

CZYM SĄ OBLICZENIA KONSTRUKCJI METODĄ MES? 

 

MES czyli Metoda Elementów Skończonych zaliczamy do  komputerowych technik modelowania zjawisk fizycznych. Jest ona już od dawna szeroko wykorzystywaną\a do symulacji odkształceń i naprężeń w mechanice konstrukcji, symulacji przepływu płynów, materiałów sypkich i symulacji przekazywania ciepła.

 

W skrócie mówiąc, MES polega na dzieleniu opracowywanego przedmiotu na znacznie mniejsze i bardziej elementarne kawałki, w stosunku, do których wykonywane są obliczenia związane z ich wzajemnym, mechanicznym oddziaływaniem na siebie.

 

 

Obliczenia wytrzymałościowe i analiza MES są obecne na każdym etapie rozwoju produktu

 

 

Dlaczego warto stosować obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji metodą  elementów skończonych MES?

 

Analiza wytrzymałościowa może być wykorzystana zarówno na etapie rozwoju produktu. Możemy weryfikować koncepcję produktu jak i w ostatniej fazie konstrukcyjnej jako narzędzie weryfikacji poprawności konstrukcji, optymalizacji masy, jeszcze przed wykonaniem pierwszego prototypu. Narzędzia MES używane są również do określania przyczyn awarii konstrukcji już istniejących. Budowa modelu i jego późniejsza analiza pozwala znaleźć przyczynę jak również znaleźć optymalną metodę naprawczą. Analiza MES jest również szalenie pomocna przypadku eliminacji problemów technicznych związanymi z drganiami, pęknięciami.

 

Podsumowanie korzyści z zastosowania obliczeń MES:

 

– krótszy czas etapu rozwoju produktu

– redukcja masy własnej produktu

– redukcja kosztów wytworzenia produktu

-szybsze wprowadzenie produktu do sprzedaży

-poprawa jakości produktu i niezawodności

-redukcja kosztów napraw w okresie gwarancyjnym poprawę niezawodności

– mniejsza liczba prototypów to testowania

– precyzyjne określenie wytrzymałości dzięki symulacji wielu scenariuszy obciążeń

– większe zaufanie klientów do marki

– postrzeganie firmy jako innowacyjnej technologicznie

 

Jakiego typu obliczenia i analizy MES oferujemy? 

 

Oferujemy szeroki zakres usług obliczeń i analiz MES począwszy od obliczeń strukturalnych, wytrzymałościowych, termicznych, dynamicznych a kończywszy na obliczeniach termo-mechanicznych i modelowania zniszczenia materiału. Nasi inżynierowie posiadają ugruntowaną wiedzę teoretyczną oraz lata doświadczeń w wielu branżach przemysłu. Pozwala to zaoferować profesjonalne usługi klientom z różnych branż.

Obliczenia i analizy MES

 

Obliczenia MES (od Metody Elementów Skończonych) są jak wirtualne testy które pozwalają szybko określić wytężenie, deformacje oraz trwałość konstrukcji pod wpływem różnorodnych obciążeń lub w przypadku przepływu ciepła/płynów sprawność procesu.

 

Zastosowanie symulacji komputerowych MES w procesie projektowania znacznie skraca czas rozwoju produktu oraz pozwala uzyskać produkty o optymalnej masie i wytrzymałości bez potrzeby wykonywania wielu prototypów.

 

W przypadku już istniejących lub zakładanych pęknięć w konstrukcji (konstrukcje spawane, odlewy) zastosowanie teorii mechaniki pękania pozwala określić pozostały lub dopuszczalny czas eksploatacji maszyny przed osiągnięciem krytycznego rozmiar pęknięcia.

 

 

 

Symulacje termiczne MES, przepływu ciepła, sprzężone analizy cieplno-przepływowe

Obliczenia termiczne pozwalają na wyznaczenie wyznaczyć statycznych rozkładów temperatur. Umożliwiają również analizę przepływu ciepła w testowanych strukturach. Konstruktorzy maszyn często muszą brać pod uwagę aspekt temperaturowy, muszą uwzględnić wiele czynników, tj.: ilość generowanego ciepła , rozkład temperatur w konstrukcji, efektywność chłodzenia , itp. Analiza termiczna MES pozwala walidować przyjęte rozwiązania jeszcze przed zbudowaniem prototypu, dzięki czemu minimalizujemy ryzyko kosztowych modyfikacji w przyszłości.

 

Oferujemy szeroki zakres usług analiz termicznych. Świadczymy również usługi z zakresu analizy kamerą termowizyjną. Możemy w ten sposób wykonać audyt maszyn w trakcie pracy wskazując krytyczne punkty, jak również wskazać niebezpieczne miejsca w zakładach pracy. Zainteresowanych zapraszamy na „badania termograficzne/?”

 

SKONTAKTUJ SIĘ